อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมศูนย์ราชการ (หลังใหม่) จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งติดตามการให้บริการผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ณ โรงแรมสุพิชฌาย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลจำนวนห้อง/เตียง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต (ห้องสำหรับผู้ป่วย AIIR, ห้องความดันลบ (Negative Pressure) ข้อมูลการข้อวีซ่าและจำนวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยแยกตามสัญชาติ

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการกำหนดมาตรการการขนย้ายคนเป็นกลุ่มก้อนในรถคันเดียวกัน กำหนดเวลาในการออกนอกเคหะสถาน ยกเว้นใครได้บ้าง และใครจะเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต การใช้มาตรการทางกฎหมายในการเปิดทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต การปิดธนาคารในห้างสรรพสินค้า ตามประกาศ ฉบับที่ 3/2563 เปรียบเทียบกับข้อกำหนด พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อที่ 12 นโยบายเปิดสถานที่ราชการเป็นปกติ อาทิ โรงพยาบาล หรือสถานที่จำเป็นอื่นๆ เช่น โรงแรม ธนาคาร ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฯลฯ การจัดระเบียบ การบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนาม ป้องกันการซ้ำซ้อน ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การขอปิดสำนักงานประกันสังคม โดยใช้ออนไลน์แทน รวมถึง (ร่าง) ขั้นตอนการคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ด่านท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง และแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.