อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อป้องกัน และ ควบคุมการแพร่เชื้อ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อป้องกัน และ ควบคุมการแพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ รวมถึงแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ชุมชนสะพานร่วม 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.