ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต สกัดการแพร่ระบาดไวรัส
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต สกัดการแพร่ระบาดไวรัส

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องการประกาศใช้ “พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน” เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้ 1.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง 2.การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค 3.การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร 4.การห้ามกักตุนสินค้า 5.การห้ามชุมนุม 6.การเสนอข่าว 7.มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 8.มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท 9.มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร 10.มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย 11.มาตรการป้องกันโรค 12.นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ 13.คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 14.คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ ได้ติดตามความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมศูนย์ราชการ (หลังใหม่) จังหวัดภูเก็ต การขอใช้หอประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลสนามสำรอง รวมถึงการขอใช้โรงแรมในเครือโนโวเทล จำนวน 4 แห่ง เป็นสถานที่กักกันผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 มีนาคม 2563 มียอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 29 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว เป็นชาวจีน 2 ราย ยังคงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 27 ราย และมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรอผลอีก 71 ราย รวมมีผู้รักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 98 ราย โดยทางจังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข และมาตรการชุมชน เตรียมรับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.