ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมโรดโชว์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป
ข่าว ภูเก็ต

ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมโรดโชว์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชพิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายธนัทภัทร ธานีรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมโรดโชว์ Endless Discovery Roadshow to the Belgium-Netherlands 2020 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป ณ เมืองบรัสเซลส์ และแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม และเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสร้างประสบการณ์ใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเป้าหมายหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งหาดทรายชายทะเลอันสวยงาม และประเพณีของชาวภูเก็ต อาทิ ประเพณีถือศีลกินผัก งานสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานประเพณีลอยกระทง งานเทศกาลอาหารฮาลาล ฯลฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีจะจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้พี่น้องประชาชนมีรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ คนในท้องถิ่นมีรายได้ดูแลครอบครัว นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหากหน่วยงานอื่นต้องการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาง อบจ.ภูเก็ต ยินดีรับเรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณในสภาฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.