อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ ดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาก ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ ดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาก ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในการพัฒนาและก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายสุกฤษ โกยอัครเดช อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมี นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.