อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อป้องกันควบคุมการระบาด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อป้องกันควบคุมการระบาด

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโต๊ะแซะ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 4 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 77 ประเทศ จำนวน 93,574 ราย เสียชีวิต 3,204 ราย ประเทศจีนพบผู้ป่วย 80,393 ราย เกาหลีใต้ 5,621 ราย อิตาลี 2,502 ราย อิหร่าน 2,336 ราย ญี่ปุ่น 299 ราย เยอรมนี 240 ราย ฝรั่งเศส 212 ราย สิงคโปร์ 110 ราย และไต้หวัน 42 ราย สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 43 ราย และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมการเตรียมแผนระดับจังหวัดเพื่อเตรียมรับการระบาดระยะที่ 3 รวมถึงพิจารณามาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลและควบคุมผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดโรค COVID-19 จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.