เลื่อนการแสดงแสงสีเสียง งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

เลื่อนการแสดงแสงสีเสียง งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยมี นางจุฑาพร ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางกนกวรรณ พุททอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางของการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบท ได้ผ่านการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งได้อบรมความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ส่วนการจัดกิจกรรมกวนกาละแม 9 กระทะ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์นั้น ให้ปรับลดการจัดกิจกรรมคงเหลือกระทะเดียว เห็นชอบให้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ที่บวชใหม่และพระสงฆ์จากวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) เข้าร่วมพิธี เห็นชอบให้จัดพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เวลา 17.00 น. โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้มีการยกเลิกขบวนแห่พานเจ้าเมือง จากที่ว่าการอำเภอถลางไปสวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และงดการจัดโรงทาน เห็นชอบให้จัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) โดยใช้ระยะเวลาช่วงสั้นๆ

สำหรับการจัดแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และลานศิลปวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เห็นควรเลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าเข้าสู่สภาวะการณ์ปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.