อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับพนักงานจ้าง และ ข้าราชการบรรจุใหม่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับพนักงานจ้าง และ ข้าราชการบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ให้โอวาทพนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 39 คน พร้อมต้อนรับข้าราชการสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่บรรจุใหม่ จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมเล็ก อบจ.ภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานจ้าง และข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนที่ได้มาทำงานใน อบจ.ภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการประชาชน ตลอดจนการลงพื้นที่ต่างๆ โดย อบจ.ภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัยในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่พี่น้องประชาชน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.