อบจ.ภูเก็ต ร่วม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นำผู้ประกอบการ โรดโชว์ออสเตรเลีย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นำผู้ประกอบการ โรดโชว์ออสเตรเลีย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายประวัติ พิมานพรหม, นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ และนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมโรดโชว์ ณ เมืองบริสเบน ซิดนีย์ และเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยเน้นจุดขายที่มากกว่าทะเลในคอนเซ็ปต์ Beyond the sea ทั้งวัฒนธรรม อาหารการกิน การท่องเที่ยวแบบผจญภัย พร้อมย้ำการมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระบบสาธารณสุข

สำหรับออสเตรเลียเป็นตลาดต่อเนื่องของภูเก็ต แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์ไวรัส Covid-19 ทำให้ต้องปรับแผนการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายฮันนีมูนหรือกลุ่มครอบครัว ทั้งที่เมือง บริสเบน ซิดนีย์ และเมลเบิร์น แต่เป็นการไปสร้างความมั่นใจว่า ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีระบบทางสาธารณสุขที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางได้ว่า มาภูเก็ตแล้วจะมีความปลอดภัยในเรื่องร่างกาย โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านการขับขี่บนทางบก เพราะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียชอบเช่ามอเตอร์ไซค์ขับขี่ ตลอดจนความสะดวก สะอาด สบาย หรือโดยรวม คือ การมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี

ทั้งนี้​ ผลตอบรับจากโรดโชว์ทั้ง 3 เมืองนั้น พบว่าผู้ประกอบการจากฝั่งออสเตรเลียให้การตอบรับดีตามที่คาดการณ์ไว้ และได้รับข้อมูลว่า คนออสเตรเลียยังนิยมมาภูเก็ตค่อนข้างมาก แม้ว่าจะมีคู่แข่ง (บาหลี) ที่ราคาถูกกว่า และมีไฟลท์บินที่เยอะกว่า ดังนั้นมั่นใจว่าหากวิกฤตการณ์ไวรัส Covid-19 ดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียจะเริ่มเดินทางเข้าภูเก็ตช่วงปลายเดือนเมษายน และจำนวนจะมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างแน่นอน

ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในปี 2563 ไว้ทั้งหมด จำนวน 57 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการเอง เน้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ โครงการเทศกาลอาหารพื้นเมือง โครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว งานลอยกระทง งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น อีกส่วนหนึ่ง คือ อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัด Road Show ในต่างประเทศ มีเป้าหมาย 10 ประเทศ ทั้งยุโรป เอเชีย เซาท์แอฟริกา และตะวันออกกลาง อีกส่วนหนึ่งคือ การจัดงาน Music Festival ที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.