อบจ.ภูเก็ต ประชุม ร้านค้า ที่ให้บริการประชาชน ในงานสดุดีท้าวเทพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ร้านค้า ที่ให้บริการประชาชน ในงานสดุดีท้าวเทพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมอำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประวัติ พิมานพรหม, นางนวลจันทร์ สามารถ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ตลาดน้ำย้อนยุค ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-24.00 น. โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางผังสถานที่ของร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในด้านต่างๆ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.