ประชุม แบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม แบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาภร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเรียงลำดับความเหมาะสมของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต, เทศบาลเมืองป่าตอง, เทศบาลเมืองกะทู้, เทศบาลตำบลรัษฎา, เทศบาลตำบลวิชิต, เทศบาลตำบลฉลอง, เทศบาลตำบลราไวย์, เทศบาลตำบลกะรน, เทศบาลตำบลป่าคลอก, เทศบาลตำบลศรีสุนทร, เทศบาลตำบลเชิงทะเล และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทางประชาชนได้รับทราบตามสถานที่ต่างๆ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะมีการประกาศแนวเขตของแต่ละพื้นที่ของเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.