อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองนายก ติดตามโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับรองนายก ติดตามโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ณ หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับพร้อมติดตามการดำเนินงานการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เวลา 16.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนของการดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทุกแนวชายหาด มีพื้นที่ดำเนินการ 12 แนวชายหาด 38 หน่วยป้องกัน ปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนอำเภอเมือง โซนอำเภอกะทู้ และโซนอำเภอถลาง ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 98 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 86 คน ระดับหัวหน้าหาด จำนวน 9 คน ระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 3 คน สรุปผลการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วยเหลือคนไทย จำนวน 49 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 706 คน รวมจำนวน 755 คน เสียชีวิต จำนวน 7 คน (คนไทย 1 คน ต่างชาติ 6 คน) สรุปผลการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วยเหลือคนไทย จำนวน 3 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 6 คน รวมจำนวน 9 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.