อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม จิตอาสา บริเวณคลองมุดง บ้านบ่อแร่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม จิตอาสา บริเวณคลองมุดง บ้านบ่อแร่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองมุดง บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.