อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตาม โรคปอดอักเสบ ไวรัสโคโรนา 2019
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตาม โรคปอดอักเสบ ไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือติดตามผลกระทบจากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตได้มีการเฝ้าระวังในด้านต่างๆ ซึ่งทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้จัดเตรียมข้อมูลตารางเรือสำราญที่จะจอดเทียบท่าในภูเก็ต เพื่อใช้ในการวางแผนการรองรับ และคัดกรองนักท่องเที่ยวทางเรือสำราญ รวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว บริเวณท่าเรือหาดป่าตอง โดยลงพื้นที่บริเวณท่าเรือหาดป่าตอง เพื่อร่วมกันวางแผนการวางระบบ และพื้นที่คัดกรองให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัย นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สำรวจข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยวแต่ละเส้นทางในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสำราญที่เทียบท่าในภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามนักท่องเที่ยวต่อไป

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานจำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนเที่ยวบิน การจัดทำ Platform Tourist CDP สถานการณ์เฟคนิวส์ รวมถึงพิจารณาสถานการณ์ และมาตรการรองรับกรณีเรือสำราญเข้าเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต และผลกระทบจากไวรัสโคโรนาในภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.