อบจ.ภูเก็ต ประชุม เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งนำโดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่วันที่ 5 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในพื้นที่ โดยได้มีการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่ยังมีคนที่ไม่หวังดีต่อจังหวัดและประเทศชาติในการสร้างข่าวปลอมเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล ถือเป็นการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และมีความเข้มงวดในการตรวจสอบข่าวปลอม ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องทั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าเทียบเรือเมื่อมีเรือสำราญเข้าเทียบท่า สถานีขนส่ง บขส. ที่มีการพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องมือ ที่เรียกว่า Airo Fog เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.