อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เตรียมสถานที่จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เตรียมสถานที่จัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้นำเครื่องจักรกลมาปรับสถานที่ พร้อมวางแผนเพื่อเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบแสงสีเสียง อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 อีกทั้งมีการจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แห่งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.