อบจ.ภูเก็ต บริการประชาชน ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต บริการประชาชน ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำรถบรรทุกน้ำ อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ใดที่ขาดแคลนน้ำ สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ.ภูเก็ต โทร. 076 211 877 ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะรีบดำเนินการจัดส่งน้ำไปให้โดยเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.