อบจ.ภูเก็ต บริการประชาชน ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต บริการประชาชน ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำรถบรรทุกน้ำ อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ใดที่ขาดแคลนน้ำ สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ.ภูเก็ต โทร. 076 211 877 ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะรีบดำเนินการจัดส่งน้ำไปให้โดยเร็ว

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.