อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดรัฐพิธีวันที่ระลึก ร.2
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดรัฐพิธีวันที่ระลึก ร.2

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นางสาวสุทิศา สมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภาครัฐได้กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเชิญชวนทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดรัฐพิธีฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.