อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ณ ชุมชนสะพานร่วม 2 ต.รัษฎา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ณ ชุมชนสะพานร่วม 2 ต.รัษฎา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ณ ชุมชนสะพานร่วม 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยจัดให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต การวัดค่าน้ำตาลในเลือด และการวัดเส้นรอบพุง และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โดยให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.