อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจ ให้พี่น้องชาวจีน ผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโคโรนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจ ให้พี่น้องชาวจีน ผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโคโรนา

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจให้กับชาวจีนและผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศจีน รวมทั้งอีกหลายประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ขอแสดงความห่วงใย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับประชาชนชาวจีนให้สามารถรักษา ป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนนำพาประเทศชาติและประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าว และกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.