ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ อบจ.สุพรรณบุรี
ข่าว ภูเก็ต

ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ อบจ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อบจ.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.