อบจ.ภูเก็ต ประชุม ลดผลกระทบ โรคปอดอักเสบ จาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ลดผลกระทบ โรคปอดอักเสบ จาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมมาตรการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี มาตรการเฝ้าระวังโรค มาตรการป้องกันและควบคุมโรค มาตรการด้านการท่องเที่ยว และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีการพิจารณาข้อเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านที่พัก, ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล, ด้านร้านอาหาร, ด้านธุรกิจภาคบันเทิง และด้านอื่นๆ ตลอดจนรายงานแบบจำลองผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปรากฏการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.