อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานแซยิด พระอ๋องซุ้นต่ายส่าย และ งานฉลองเทศกาลโคมไฟ (หง่วนเซียว)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานแซยิด พระอ๋องซุ้นต่ายส่าย และ งานฉลองเทศกาลโคมไฟ (หง่วนเซียว)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมขบวนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแสงธรรม (เต็งกองต๋อง) เนื่องในวาระโอกาสงานแซยิดพระอ๋องซุ้นต่ายส่าย ครบปีที่ 129 ของการก่อตั้งศาลเจ้าเจ้า บริเวณรอบย่านตัวเมืองภูเก็ต และงานฉลองเทศกาลโคมไฟ (หง่วนเซียว) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลเจ้าแสงธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.