อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21” ประจำปี 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การจัดงานตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การพัฒนาอนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อยู่อาศัย เยาวชน ประชาชนชาวภูเก็ต ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิม อันทรงคุณค่า และใช้เป็นต้นทุนในการสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง และครอบครัว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง บนรากฐานการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.