ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ คว้า 7 รางวัล ประกวดวาดภาพระบายสี
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ คว้า 7 รางวัล ประกวดวาดภาพระบายสี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ระดับชั้น จำนวน 20 รางวัล โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 7 รางวัล

สำหรับการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “บ้านปลอดภัย สังคมไทยไร้ความรุนแรง” โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ตึกระวิจันทร์ (ตึก 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีนักเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คว้ารางวัลต่างๆ ประกอบด้วย

ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ปวริศา บุณยพิจิตร ชั้น ป.1 รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.อารยา ไกรเทพ ชั้น ป.1
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นุชวรา แซ่สิ่ง ชั้น ป.5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ทิฆัมพร ทองขาว ชั้น ป.5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ศรัณย์ ไม้ไผ่ ชั้น ม.3 รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ศรุตา มุสิกะเภอ ชั้น ม.2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.จุฬาลักษณ์ แซ่เหงี่ยว ชั้น ม.2

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.