อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร เทศกาลอาหารพื้นเมือง ของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 12
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร เทศกาลอาหารพื้นเมือง ของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ร้านค้า จำนวน 121 ร้าน ที่เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2563 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

พร้อมกันนี้ มีการมอบรางวัลการประกวดร้านอาหาร CLEAN FOOD GOOD TASTE และการแต่งกายยอดเยี่ยม อีกทั้งมีมอบเงินสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล สำหรับใช้ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จากร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.