อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะหา จ.ยะลา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ยะหา จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 24 คน เพื่อศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต โดยมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.