อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม ดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ ได้ประชุมหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต รวมถึงการเตรียมการเรื่องซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 การเตรียมจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของการสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ตแห่งใหม่ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.