ประชุม ร่วมภาครัฐ เอกชน เพื่อพัฒนา และ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ร่วมภาครัฐ เอกชน เพื่อพัฒนา และ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 1/2563 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และผลกระทบที่เกิดจากค่าเงินบาทแข็งตัว และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีระบบการขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รายงานโครงการ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล” ความก้าวหน้าการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา รวมถึงผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 และวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.