อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต การจัดกิจกรรมวันครู ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต รวมถึงการเตรียมการเรื่องซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ความคืบหน้าของการเตรียมงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ตลอดจนติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.