อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานการประชุม โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในลำดับต้นๆ ของโลก สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยมิอาจประเมินค่าได้ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงผู้ขับขี่ยานพาหนะ และประชาชนในพื้นที่ระดับตำบล มีความปลอดภัยในการสัญจร สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ตำบลสามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย 1 ราย ซึ่งจะช่วยทำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.