อบจ.ภูเก็ต เตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมนวลจันทร์ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล และนางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาว่า จะกำหนดจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และ อบต.เกาะแก้ว จึงได้ประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดวัน และสถานที่จัดงานโครงการ อบจ.สัญจร โดยกำหนดจัดวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม อบจ.สัญจร จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียน การแสดงของกลุ่มชุมชนในเขตตำบลเกาะแก้ว การออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน และการจัดเวทีประชาคม อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และ อบต.เกาะแก้ว พบประชาชน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.