กิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ

เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2559  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน

กิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.