อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายในพื้นที่ ณ หมู่ 7 ต.รัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับวิธีป้องกันและควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายนั้น ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.