ประชุม เตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม เตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ต

โดยในการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่างกำหนดการจัดกิจกรรมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 การอุดหนุนงบประมาณโครงการงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงาน แนวทางการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เริ่มวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) การจัดกิจกรรมกวนกาละแม ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ การจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ แนวทางการจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป อาหารอร่อยภูเก็ตพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจร ในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ การติดตามและประเมินผลโครงการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.