อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.20 น. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนได้รับทุน ทั้งสิ้น 98 ทุน เป็นจำนวนเงิน 648,000 บาท และปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น 119 ทุน เป็นจำนวนเงิน 595,000 บาท โดยพระองค์ท่านทรงเสด็จประทานทุนให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครด้วยพระองค์เอง ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.