อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร “โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน

กิจกรรมจัดบูทให้ความรู้ กิจกรรมเกมนันทนาการ กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ บนเวที รวมถึงกิจกรรมการแสงจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต, ห้องทำงานปลัด อบจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ในการประชุม ได้เสนอเพื่อพิจารณารูปแบบ/ผังการจัดงาน ร่างกำหนดการจัดงาน ตลอดจนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.