งานสมโภช พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ
ข่าว ภูเก็ต

งานสมโภช พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ ณ วัดเจริญสมณกิจ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของ “หลวงปูมั่น ภูริทัตโต” “หลวงตามหาบัว” และ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” ในงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ โดยริ้วขบวนแห่เริ่มต้นจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ไปยังวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดงาน “พิธีอัญเชิญ และบรรจุพระพุทธนิโรธรังสีวิสุทธิมงคล พระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” นั้น เกิดจากที่พระอธิการจำรัส จันทโชโต ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ได้รับพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาประดิษฐาน ณ วัดเจริญสมณกิจ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555 และได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการวัดและพุทธศาสนิกชน จัดหาที่สำหรับสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และนำพาคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตและพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนไว้ในที่เหมาะสมและมั่นคงถาวร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชา จึงได้เริ่มการจัดหาซื้อที่ดินในปี พ.ศ. 2555 และวางแผนการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยมีนัยให้พุทธศาสนสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเป็นหลักฐานปรากฏอยู่แห่งพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นเครื่องหมายแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์สายพระกรรมฐาน โดยมีพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานสายพระกรรมฐานในภาคใต้และจังหวัดภูเก็ต โดยมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นกำลังหลักในฝ่ายธรรมยุต จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์ “พระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์” การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ (พ.ศ. 2562) จึงมีการดำริจัดงานพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ ตลอดจนงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และจัดให้มีงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่ปกติทางวัดจัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 โดยในปีนี้ทางวัดได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และงานสมโภชในคราวเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.