อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. และนายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ซุปเปอร์มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บริเวณหาดท่าหลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลป่าคลอกเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินโครงการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเงินรายได้จากค่าสมัครจำนวน 657,600 บาท จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่ต้องการ จัดทำโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่น เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำเงินรายได้ทั้งหมดไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.