อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันโรค ที่เกิดจากยุงลาย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันโรค ที่เกิดจากยุงลาย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกัน กำจัดยุงลายตามภาชนะ ที่มีน้ำขัง ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่นๆ รวมทั้งแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.