อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลคลองขุด จ.สตูล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลคลองขุด จ.สตูล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นาวสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำหรับการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.