ประชุม จัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม จัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทศก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ (คณะทำงานด้านการจัดริ้วขบวน) โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้

ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมจัดงานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสรณ์ฯ ณ วัดเจริญสมณกิจ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2562 จึงได้มอบหมายภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจหน้าที่ในงานด้านริ้วขบวน โดยการจัดเตรียม ตกแต่งและประดับรถบุพชาติ เพื่อร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธนิโรธสีวิสุทธิมงคล พระสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุ โดยจัดเตรียมรถกระบะตอนเดียว และแต่งรถด้วยดอกไม้ (รถบุปผชาติ) ให้สวยงาม พร้อมคนขับ จำนวน 1 คน เพื่อร่วมในริ้วขบวน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (จุดตั้งขบวนบริเวณลานมังกร ต่อจากรถอัญเชิญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.