อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป 10 แผ่นดิน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป 10 แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป 10 แผ่นดิน สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ณ วัดเขารังสามัคคีธรรม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระครูบรรพตสารธรรม เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคีธรรม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป 10 แผ่นดิน สมเด็จพุฒจารย์โต พรหมรังสี ณ วัดเขารังสามัคคีธรรม จ.ภูเก็ต

สำหรับพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป 10 แผ่นดิน สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เกิดขึ้นจากความศรัทธาของนายพันธ์ศักดิ์ พันธุ์เสือ ที่มีความเสื่อมใสศรัทธาในสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ตลอดชีวิตจึงทำการเก็บสะสมรวบรวมพระเครื่องสมเด็จ และวัตถุโบราณหายากเกี่ยวกับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ไว้มากมาย ภายหลังจากเสียชีวิตได้สั่งเสียไว้กับคุณยุพิน พันธุ์เสือ ผู้เป็นลูกสาวให้นำพระเครื่องและวัตถุโบราณหายากทั้งหมด ถวายให้เป็นการส่วนตัวแด่ พระครูบรรพตสารธรรม เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคีธรรม แต่พระครูบรรพตสารธรรมเห็นว่าสมบัติทั้งหมดนี้เป็นของล้ำค่า ประมาณค่ามิได้ ครั้นจะเก็บครอบครองไว้ส่วนตัวก็ไม่เป็นผล จึงประสงค์ที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชม และให้ตกทอดเป็นสมบัติของเกาะภูเก็ต และเป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.