อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียน ณ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียน ณ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ทพญ.อ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล แผนกทันตกรรม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อค้นหาโรค ความผิดปกติของร่างกาย เช่น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น และตรวจผมตรวจเล็บ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.