อบจ.ภูเก็ต ประชุม การพัฒนาศักยภาพ ในเมืองท่องเที่ยว ทางน้ำ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม การพัฒนาศักยภาพ ในเมืองท่องเที่ยว ทางน้ำ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมขอรับทราบความคืบหน้าจากมติการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สำหรับท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นศูนย์กลางการลงเรือท่องเที่ยวทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเดินทางไปเที่ยวชมเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เกาะรายา เกาะไข่ เกาะพีพี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ใช้เป็นท่าเทียบเรือในการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.