อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายฤาษิต สุดตันตาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก” ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมบาสเกตบอลจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดการแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดการแข่งขันบาสเกตบอล จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2562 (บาสเกตบอล 3 x 3 รุ่นนักเรียน) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 29 มกราคม 2563 และการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2563 (บาสเกตบอลสโมสรฯ 5 x 5 ประชาชนชาย) ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในวันนี้ได้เชิญโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.