อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม โครงการ ตั้งชุด สายตรวจสุนัขตำรวจ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม โครงการ ตั้งชุด สายตรวจสุนัขตำรวจ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการสายตรวจสุนัขตำรวจ (Phuket Police K-9) โดยมี พล.ต.ต. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก อบจ.ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตถือเป็นชัยภูมิสำคัญของประเทศไทย เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ อัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งความเจริญนำมาซึ่งความหลากหลายของประชากร ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต่อสื่อสาร ทำให้จังหวัดภูเก็ตตกเป็นเป้าหมายชั้นดีของการก่ออาชญากรรมหรือกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย บางครั้งขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่บางประการของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อาจตอบสนองต่อความต้องการได้ดีเท่าที่ควร เช่น การตรวจหายาเสพติดและวัตถุระเบิด การติดตามสะกดรอยคนร้าย สุนัขตำรวจ (K-9) จึงถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนช่องว่างในการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างแพร่หลายในประเทศหรือเมืองที่พัฒนาแล้ว

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองที่มีความพร้อมสมบูรณ์แบบในหลายด้าน หากมีการนำสุนัขตำรวจ (K-9) มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ในด้านความมั่นคงปลอดภัย และความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายให้แก่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.