อบจ.ภูเก็ต จัดงานลอยกระทง ปี 2562 เพื่อรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานลอยกระทง ปี 2562 เพื่อรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายโอภาส ชอบดี กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ดังนั้น เพื่อสืบทอดประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อบจ.ภูเก็ต จึงจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองภูเก็ตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในวิถีชิวต ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, การแข่งขันเรือหางยาว, การประกวดนางนพมาศ, วงดนตรีลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ และศิลปินนักร้อง จ็อบ ทู ดู

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นับว่ามีความเหมาะสม เพราะประณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ควรแก่การสืบสานและอนุรักษ์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญมีความภาคภูมิใจในประเพณี และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป การลอยกระทงมีเหตุผลและความเชื่อ เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ และเป็นการสะเดาะเคราะห์ ซึ่งการลอยกระทงเปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้ลอยตามน้ำไปกับกระทง

สำหรับผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 5 น.ส.ปวีณ์นุช อ่อนแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 น.ส.วรรณธิดา สามสี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 6 น.ส.เกวลิน อาจหาญ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 8 น.ส.ณัฐมน แซ่เฮง และรางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ หมายเลข 4 น.ส.อรวิมล พัฒนกิจวิบูลย์

ส่วนการแข่งขันเรือหางยาว มีทั้งหมด 5 ประเภท รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ 4 สูบ ไม่จำกัดซีซี (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือแอ็ดดี้ทัวร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือน้องดา วาซิม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือไฟเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือหลวงเณร รุ่นเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2,000 ซีซี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือซิ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือแอ็ดดี้ทัวร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือน้องดา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือไฟเตอร์ รุ่นเครื่องยนต์ ไม่เกิน 1,500 ซีซี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือโชคอัมรินทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือน้องดา 05 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือ ส.อลิสา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือน้องดานีน
รุ่นเครื่องยนต์ ฮอนด้า 1 สูบ ไม่เกิน 13 แรงม้า (OPEN) ชนะเลิศ ได้แก่ เรือนน้องนูอัยมี่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือบราโว่ 02 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือน้องดา 988 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือน้องนาซนีน รุ่นเรือท้องแบนเครื่องยนต์ฮอนด้า 1 สูบ (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือบราโว่ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือมีมี่ 02 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้แก่ เรือบราโว่ 02 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือมีมี่ 01

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.