อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ โป๊ะเรือ รวมถึงตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ เครื่องมือสื่อสารบริเวณท่าเรือและโป๊ะเรือต่างๆ ซึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง โดยเรือทุกลำจะต้องมีการกำหนดน้ำหนักคนนั่งให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางทะเล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.