อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ชุมชนซอยร่วมน้ำใจ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย โดยแจกยากันยุง และทรายอะเบทให้แก่แก่ประชาชน พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.